Mijn favorieten

Naar de rechter om een buitenlampBeter een goede buur dan een verre vriend.... Toch? Als de buitenlamp van de buren in de tuin schijnt en de buren niet bereid zijn om de lamp lager te hangen, kan er volgens de rechter sprake zijn van onrechtmatige hinder.

De volgende kwestie speelde zich af in een hoger beroepszaak voor het Gerechtshof 's-Hertogenbosch (GHSHE:2017:3626). Buurman A heeft aan de achtergevel van zijn woning een buitenlamp opgehangen. Volgens buurman B doet deze lamp afbreuk aan het genot dat hij van zijn achtertuin heeft. De rechter concludeert in eerste instantie dat buurman B in een dichtbebouwde wijk woont, in een gemeente van enige omvang en niet kan verwachten dat zijn achtertuin 's avonds en 's nachts helemaal donker is. Zeker niet dat alleen wordt verlicht op de moment en in de mate die hij wil. Zowel straatverlichting als licht van buurpercelen zal onherroepelijk zichtbaar zijn vanuit en ook doordringen tot in de tuin van buurman B. Dit licht zal tot op zekere hoogte geaccepteerd moeten worden.

De afweging die de rechter vervolgens maakt in het specifieke geval is de volgende: buurman A kan op eenvoudige wijze een einde maken aan de hinder die buurman B ervaart, door de lamp onder de hoogte van de schutting te plaatsen. Gesteld wordt nog dat een dergelijke bevestiging niet mogelijk is door de sierstrip op de gevel van buurman A, maar dit verweer gaat niet op. Onder de sierstrip bevindt zich namelijk de gevel bestaande uit bakstenen. Dit biedt voldoende mogelijkheden tot het bevestigen van de lamp op een lager niveau (althans onder de hoogte van de schutting). 

Geconcludeerd wordt door het Gerechtshof dat de bereidheid van buurman A ontbreekt om de buitenlamp op een lager niveau op te hangen en dit leidt tot een vorm van onrechtmatige hinder. Buurman A wordt verplicht om de buitenlamp alsnog te verplaatsen.

Komt u er niet uit met uw directe buurman? En heeft u onafhankelijk advies of bemiddeling nodig? Wij adviseren u graag....