Mijn favorieten

Als een 'senior' een huis wil kopen

Senioren zijn steeds meer in beweging op de huizenmarkt en kloppen ook vaker aan bij de bank voor een hypothecaire geldlening. Werkt de hypotheekaanvraag voor hen hetzelfde als voor anderen?

De verhuisredenen lopen vaak nogal uiteen, maar ook senioren willen graag verhuizen. Bijvoorbeeld voor het bewonen van een levensloopbestendige woning. Of in verband met de (te) hoge maandlasten. Of omdat ze simpelweg kleiner willen wonen met oog op de toekomst. Ook een extra hypotheek om huidige woning aan te passen voor bewoning op hoge leeftijd is een veelgehoord motief om bij de bank langs te gaan.

De bank kijkt altijd naar de betaalbaarheid van de maandlasten bij het afsluiten van een hypotheek. Dat geldt bij een inkomen uit arbeid, maar ook zeker bij een pensioeninkomen. De hypotheekverstrekker houdt vanaf 10 jaar voor de AOW-leeftijd al rekening met de pensioenuitkering in de (nabije) toekomst bij het toetsen van het maximale leenbedrag. Een senior kan bij een laag pensioeninkomen ook daadwerkelijk minder lenen of zal verplicht voor moeten zorgen dat een deel van de hypotheek is afgelopen op de AOW-leeftijd.

Daar wringt vaak de schoen. Bij veel senioren is het pensioeninkomen vaak een stuk lager dan het inkomen uit arbeid. Dit kan een obstakel vormen bij het verkrijgen van de benodigde financiering, ondanks dat iemand kleiner wil wonen en/of minder gaat betalen. Ondanks dat de maandlasten wellicht omlaag gaan, wordt de financiering toch niet verstrekt.

Er is ook positief nieuws te melden: zo mogen hypotheekverstrekkers de maximale hypotheek van senioren beoordelen op basis van de werkelijke lasten die de senior gaat betalen na het afsluiten van de nieuwe hypotheek. De standaardtoetsing gaat uit van een gehele aflossing van een annuïteitenhypotheek. Bij een geheel of gedeeltelijke aflossingsvrije lening zijn de maandlasten echter lager dan bij een volledige annuïteitenhypotheek. Met deze lagere werkelijke lasten wordt nu rekening gehouden, waardoor het weer iets makkelijker is om een hypotheek te verkrijgen (met of zonder Nationale Hypotheek Garantie).

Laat u altijd door een deskundige goed voorlichten. Het zijn belangrijke fases in uw leven en doorgaans complexe aangelegenheden. Wij verwijzen u graag door naar kundige financiële adviseurs. Neemt u daarvoor gerust contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.