Mijn favorieten


Snel en vakkundig een (NWWI) taxatie

Wij streven als taxateurs naar een snelle afhandeling van het taxatierapport. Een spoedtaxatie kunnen we doorgaans binnen twee werkdagen verzorgen.
 

Onafhankelijkheid en betrouwbaarheid

Onafhankelijkheid en betrouwbaarheid zijn daarbij de voorwaarden waaronder elke taxatie wordt uitgevoerd. Of het nu een taxatie voor de financiering betreft of voor het uitkopen van een wederhelft of mede-erfgenaam. Het is van essentieel belang om goed inzicht in de waarde van uw vastgoed te krijgen. Ons kantoor streeft er altijd naar om ‘extra waarde’ aan een taxatie toe te voegen, zodoende belandt het rapport niet in de la van de kast of in de dozen bij u op zolder. U zult doorgaans meer uit het rapport halen dan enkel de getaxeerde waarde.


Gevalideerd taxatierapport

Voor de financiering van de aankoop van een woning, een verbouwing of het oversluiten van uw hypotheek heeft u doorgaans een gevalideerd taxatierapport nodig. Voor alle Nederlandse geldverstrekkers worden de taxatierapporten gevalideerd door de keuringsinstanties NWWI of Taxateursunie, waarbij wordt toegezien op de kwaliteit van de taxatierapporten. Zowel u als uw geldverstrekker moeten op de inhoud van het taxatierapport kunnen voortbouwen. Wij als taxateur controleren en beoordelen aspecten die van invloed zijn op de marktwaarde, zoals bijvoorbeeld:
  • De staat van onderhoud van de woning, woonoppervlakte en inhoud;
  • Kadastrale gegevens controleren en nagaan van de eigendomssituatie;
  • Milieuaspecten, zoals bodemverontreiniging en funderingsproblematiek;
  • Waardestijging bij de uitvoering van verbouwingswerkzaamheden;
  • Energiebesparingverkenner in het kader van de duurzaamheid;
  • Publiekrechtelijke bepalingen, o.a. het bestemmingsplan.
Alle bevindingen worden vastgelegd in het taxatierapport en voorzien van een gedegen onderbouwing. In de uitgebreide NVM-database kunnen wij als taxateur voldoende referentieobjecten vinden voor het onderbouwen van de marktwaarde.

 

Vragen?

Neemt u rustig contact op met ons kantoor voor nadere informatie.
 

Even weten wie u kiest….Downloaden verbouwingsspecificatie 2018