Mijn favorieten

Grond woonboerderij tegen 2%?De koper van een object 'met extra grond' mag - voor eigen rekening en risico - aangegeven wat de verdeling in de koopsom is tussen woning en (landbouw)grond. De verdeling is van belang voor de heffing van de overdrachtsbelasting. Voor wonen inclusief aanhorigheden geldt een tarief van 2% en voor het overige 6% overdrachtsbelasting.

Begin dit jaar deed zich een interessante uitspraak voor van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (GHARL:2018:656). Daarin werd bepaald dat er sprake is van een aanhorigheid van de (eigen) woning, als deze in gebruik is bij de (bewoner van de) woning en dienstbaar is aan de woning. Factoren die in een dergelijke afweging een rol spelen, zijn onder andere: de afstand tot de woning, de bereikbaarheid en de bouwkundige uitvoering. Te denken valt aan een een garage of een stuk tuin.

In deze kwestie had de belanghebbende een monumentale woonboerderij met schuur, bijgebouwen, erf, tuin en grasland gekocht. Over de gehele koopsom van € 210.000,- werd bij de notaris 2% overdrachtsbelasting betaald. De Belastingdienst kwam bij controle tot de stelling dat de losse schuur, de loods met ondergrond en het grasland geen aanhorigheden bij de woning zijn. De rechter in hoger beroep dacht daar echter anders over en oordeelde dat de loods en de schuur wel dienstbaar zijn aan de woning. Enkel het perceel grasland - wat niet direct rond de woonboerderij is gelegen en voorheen ook in agrarisch gebruik is geweest - werd bestempeld als overige.

Het loont dus om een deskundige taxateur de situatie in uw specifieke geval te laten beoordelen. Wilt u achteraf geen discussie met de Belastingdienst? Doe uw voordeel en voorkom verrassingen na afloop. Wij nemen voor u de verdeling van de overdrachtsbelasting mee in de beoordeling van de uit te voeren (gevalideerde) taxatie.