Mijn favorieten

Bevestiging Whats-app voldoende?Een particuliere verkoper bevestigt per Whatsappbericht de overeenstemming over de koop van een woning, maar trekt zich later weer terug. In hoeverre is de verkoper gehouden aan de transactie? Kan de koper zich beroepen op het schriftelijkheidsvereiste? In een kortgedingprocedure voor de rechter in Maastricht (RBLIM:2018:3816) ging het om het feit of een Whatsapp 'schriftelijk' genoeg is.

Het volgende speelde zich af: verkoper geeft aan koper te kennen de woning van de hand te willen doen voor een bedrag van € 649.000,- k.k.. Koper aanvaardt de vraagprijs en na overeenstemming wordt een concept koopovereenkomst verstuurd. Een dag later stuurt de koper aan verkoper een Whatsappbericht: "Hallo, hebben jullie de koopovereenkomst gelezen en getekend? Of hebben jullie nog vragen? Groet", waarop de verkoper dezelfde dag nog appt: "Haha ongeduldige. Hij is gelezen en prima volgens wat we hebben besproken en opgetekend. Morgen heb jij hem in bezit met onze handtekening." Twee dagen later wordt de koper onaangenaam verrast door een belletje van de verkoper met de mededeling dat hij niet zal overgaan tot verkoop.

Wat zegt de wet? Artikel 7:2 BW bepaalt dat een koopovereenkomst van een woning tussen twee particulieren schriftelijk moet worden aangegaan. De Hoge Raad (HR:2011:BU7412) heeft geoordeeld in 2011 dat bij een koop tussen particuliere koper en particuliere verkoper ook de verkoper zich op het schriftelijkheidsvereiste mag beroepen. Een niet schriftelijk gesloten koopovereenkomst blijft ook voor de verkoper zonder rechtsgevolg als hij zich erop beroept dat de overeenkomst niet schriftelijk is aangegaan.

Koper vindt dat de bevestiging per Whatsapp voldoende is om aan het schriftelijkheidsvereiste te voldoen. De rechter in kort geding is het daar echter niet mee eens. Een schriftelijke koopovereenkomst is een onderhandse akte en op grond van de wet (artikel 156 Rv) geldt dan het vereiste van ondertekening. Oftewel, er moet een natte handtekening op papier! Geconcludeerd kan worden dat het Whatsappbericht niet meer dan een toezegging betreft. Het Whatsappbericht maakt geen onderdeel uit van de conceptkoopovereenkomst en vormt ook geen elektronische ondertekening van de verkoper.

Een ouderwetse handtekening is het allerbeste en soms zelfs broodnodig, zo blijkt maar weer. Wij helpen u graag met de contractuele afwikkeling van de (ver)koop. Neem gerust contact op met ons kantoor.